Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 9:00-15:00 | Chalet: Ανοικτό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Σημαντική Ανακοίνωση!

13 Ιανουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι το χιονοδρομικό κέντρο βρίσκεται σε αναστολή λόγω χιονοθύελλας και απαγορεύεται η πρόσβαση και από τους δύο δρόμους.

- Δείτε όλες τις ανακοινώσεις -