Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: - | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Σημαντική Ανακοίνωση!

13 Ιανουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι το χιονοδρομικό κέντρο βρίσκεται σε αναστολή λόγω χιονοθύελλας και απαγορεύεται η πρόσβαση και από τους δύο δρόμους.

- Δείτε όλες τις ανακοινώσεις -