Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: - | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Ενημέρωση λειτουργίας Χ.Κ. Βόρας – Καϊμάκτσαλαν!

13 Ιανουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη μείωση του ανέμου θα δoθεί σε λειτουργία το Μετερίζι με την πίστα Νο 8 και το Baby lift για τους αρχάριους.

Προσοχή!!!

Σας εφιστούμε την προσοχή στον δρόμο.

Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο από Άγιο Αθανάσιο με υποχρεωτική χρήση αλυσίδων.

- Δείτε όλες τις ανακοινώσεις -