Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: - | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Ενημέρωση για τον δρόμο της Κερασιάς!

13 Ιανουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι και ο δρόμος της Κερασιάς είναι ανοιχτός με υποχρεωτική χρήση αλυσίδων!

- Δείτε όλες τις ανακοινώσεις -