Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 9:00-15:00 | Chalet: Ανοικτό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Νέα ενημέρωση λειτουργίας.

13 Φεβρουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω περιορισμένης ορατότητας η Κρέμαση με τις πίστες Νο5 και Νο6 βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας.

- Δείτε όλες τις ανακοινώσεις -