Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 09:00-16:00 | Chalet: Ανοικτό | Chalet 2075: Ανοικτό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Ενημέρωση λειτουργίας Χ.Κ. Βόρας – Καϊμάκτσαλαν!

28 Ιανουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 31/1/2018 ο εναέριος αναβατήρας μας, καθώς και ο αναβατήρας Κρέμαση θα λειτουργήσουν μετά τις 10:30 π.μ. λόγω έκτακτων εργασιών συντήρησης.