Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: 08:30-14:30 | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Ενημέρωση λειτουργίας Χ.Κ. Βόρας – Καϊμάκτσαλαν!

28 Ιανουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 31/1/2018 ο εναέριος αναβατήρας μας, καθώς και ο αναβατήρας Κρέμαση θα λειτουργήσουν μετά τις 10:30 π.μ. λόγω έκτακτων εργασιών συντήρησης.