Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Α.Γ.Ε.Ν., F.I.S.

31 Μαρτίου 2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Α.Γ.Ε.Ν., F.I.S.
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ