Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: 09:00-15:00 | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Νέα ενημέρωση λειτουργίας Χ.Κ.Βόρας-Καϊμάκτσαλαν.

7 Απριλίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από τη βελτίωση της ορατότητας δίνεται σε λειτουργία και η Κρέμαση με τις πίστες Νο 5 και Νο 6 έχοντας 3 πόντους φρέσκο χιόνι!!!

- Δείτε όλες τις ανακοινώσεις -