Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: 09:00-16:00 | Chalet: Ανοικτό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Νέα Ενημέρωση Λειτουργίας Χ. Κ. Βόρα – Καϊμάκτσαλαν

11 Φεβρουαρίου 2019

Φίλες και φίλοι του χιονοδρομικού σας ενημερώνουμε δόθηκε σε λειτουργία και η πίστα 10.

- Δείτε όλες τις ανακοινώσεις -