Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 09:00-15:00 | Chalet: Ανοικτό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Ανακοίνωση!!!

16 Μαρτίου 2019

Φίλες και φίλοι, σας ενημερώνουμε πως για αύριο Κυριακή 17/3/2019 προβλέπεται μια όμορφη μέρα με λιακάδα, ασθενή άνεμο και προκειμένου να απολαύσετε τη χιονοδρομία σας και να προστατέψουμε το terrain του κέντρου, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται από τις 8:30 πμ μέχρι τις 14:30 τελευταία άνοδος χιονοδρόμων.
Κάθε μέρα θα σας ενημερώνουμε με νέες ανακοινώσεις!!

Dear friends, we inform you that tomorrow Sunday 17/03/2019 provided a beautiful day with sunshine, little wind and in order to enjoy your skiing and protect the terrain of the center opening hours formed from 8:30 am to 14:30 last skiers rise.
Each day we will keep you informed with announcements !!

- Δείτε όλες τις ανακοινώσεις -