Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Νέα ενημέρωση λειτουργίας Χ.Κ.Βόρα – Καϊμάκτσαλαν

2 Ιανουαρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι αναβατήρες Κρέμαση με τις πίστες 5,6 και Σαραντόβρυση ΙΙ με την πίστα 2 είναι σε λειτουργία.

- Δείτε όλες τις ανακοινώσεις -