Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 8:00-15:00 | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Κρέμαση

14 Φεβρουαρίου 2022

Ενημέρωση για την λειτουργία της Κρέμασης

Σας ενημερώνουμε ότι η Κρέμαση λειτουργεί κανονικά τις ημέρες Πέμπτη ως Δευτέρα εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και κλείνει μισή ώρα νωρίτερα από τους υπόλοιπους αναβατήρες.
Παρακαλούμε παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις ημέρας ή επικοινωνήστε με τις πληροφορίες.