Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 9:00-15:00 | Chalet: Ανοικτό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Αλλαγή ωραρίου!

22 Μαρτίου 2023

Φίλες και φίλοι σας υπενθυμίζουμε ότι από αύριο 23/3/2023, το ωράριο λειτουργίας του κέντρου τροποποιείται!!
Ας απολαύσουμε το χιόνι για λίγο ακόμα…