Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 8:00-15:00 | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Operation update!

4 Απριλίου 2023

Dear friends,
we would like to inform you that Kremasis lift will be in operation from Thursday 6/4/23.
The ski center will be open from 8:00-15:00 on the weekend.