Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 8:00-15:00 | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

CHALET ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΘΕ ΣΑΒ-ΚΥΡ

2 Νοεμβρίου 2023

VORAS CHALET 2.050alt ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΘΕ ΣΑΒ-ΚΥΡ 9:00-17:00 ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΘΕΑ!

- Δείτε όλες τις ανακοινώσεις -