Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 8:00-15:00 | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Νέα ενημέρωση Χ.Κ Βόρα-Καϊμάκτσαλαν (11:10)

12 Φεβρουαρίου 2024

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται σε λειτουργία ο εναέριος αναβατήρας για βόλτα.

New update Χ.Κ Voras-Kaimaktsalan (11:10)

We would like to inform you that the chair lift is now operational for a ride.

- Δείτε όλες τις ανακοινώσεις -