Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 8:00-15:00 | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η !!!

15 Φεβρουαρίου 2024

Φίλες και φίλοι, σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, ο αναβατήρας ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΗ 2 με την πίστα 9 θα λειτουργήσει το Σαββατοκύριακο.

U P D A T E !!!

We would like to inform you that SARANTOVRISI 2 with slope 9 will operate Saturday and Sunday again.

- Δείτε όλες τις ανακοινώσεις -