Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 8:00-15:00 | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!

21 Φεβρουαρίου 2024

Φίλες και φίλοι,
σας ενημερώνουμε ότι αύριο 22/2/2024 θα λειτουργήσει και η ΚΡΕΜΑΣΗ με τις πίστες 5 , 6.

UPDATE!

We inform you that tomorrow 22/2/2024 the KREMASI lift with slopes 5, 6 will operate.

- Δείτε όλες τις ανακοινώσεις -