Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 8:00-15:00 | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Νέα ενημέρωση Χ.Κ Βόρα-Καϊμάκτσαλαν !

1 Μαρτίου 2024

Φίλες και φίλοι σας ενημερώνουμε ότι μόλις δόθηκε σε λειτουργία το ΜΕΤΕΡΙΖΙ με τις πίστες 7 , 8.

New update Χ.Κ Voras-Kaimaktsalan !

We would like to inform you that METERIZI has just been put into operation with slopes 7, 8.

- Δείτε όλες τις ανακοινώσεις -