Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: 08:30-14:30 | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

20 Μαρτίου 2017

Από Τρίτη 21-3-17, 8:30a.m. – 14:30p.m.