Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: | Chalet: Ανοικτό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Επικοινωνία

*
*
*
*

Αποστολή
Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας - Καϊμάκτσαλαν
Έδεσσα
Τηλ.: +302381032000, +306943031001
Fax: +302381031696