Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 8:00-15:00 | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Επικοινωνία

Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας - Καϊμάκτσαλαν
Έδεσσα
Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία καλέστε στα τηλέφωνα:
(+30) 2381032000 & (+30) 6943031001

ή στο email: [email protected]