Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Ιατρική Κάλυψη / Πρώτες Βοήθειες

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμάκτσαλαν στο πλαίσιο της εξασφάλισης των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη στο καλά εξοπλισμένο και επανδρωμένο ιατρείο που διαθέτει.

Η ιατρική κάλυψη των επισκεπτών περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Παροχή Πρώτων Βοηθειών εντός του Χιονοδρομικού Κέντρου στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών που βρίσκεται στο κεντρικό σαλέ σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας.

Σε περίπτωση που κατά την κρίση του ιατρού του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών το περιστατικό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και ο ασθενής αδυνατεί να μετακινηθεί με ίδιον μέσο θα τον μεταφέρει ασθενοφόρο από τον πλησιέστερο σταθμό ΕΚΑΒ (Άρνισσας ή Έδεσσας) στο πλησιέστερο δημόσιο νοσοκομείο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθούν οι ως άνω περιγραφόμενες παροχές στον ασθενή επισκέπτη/χιονοδρόμο του κέντρου είναι να επισκεφθεί το Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Χιονοδρομικού, να εξεταστεί από τον ιατρό του Σταθμού και να καταγραφεί το περιστατικό στο Βιβλίο Ασθενών.