Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: 08:30-14:30 | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Τιμοκατάλογος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
(ΗΜΕΡΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 1 ΜΟΝΑΔΑ)
(ΗΜΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 2 ΜΟΝΑΔΕΣ)
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ
6 ΜΟΝΑΔΩΝ 10 ΜΟΝΑΔΩΝ SILVER 80 ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΑΣ 15,00€ 10,00€ 40,00€ 60,00€ 180,00€
• ΜΑΘΗΤΗΣ (6-17 ΕΤΩΝ)
• ΦΟΙΤΗΤΗΣ (ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ)
• ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ
10,00€ 5,00€ 25,00€ 40,00€ 125,00€
• ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ή ΤΕΩΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
• ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
10,00€ 7,00€ 25,00€ 40,00€ 100,00€
ΑΡΧΑΡΙΟΣ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΟΝΟ ΒΑΒΥ lift με συνοδεία δασκάλου) 10,00€ 7,00€
ΠΑΙΔΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ) 6,00€ 30,00€
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (ελάχιστο 4 άτομα & πλέον του 2ου παιδιού θα ισχύει το μοναδιαίο εισιτήριο) 37,00€ 25,00€ 360,00€
ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΜΜ (SKI BUS) 12,00€ 8,00€
ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΜΜ (SKI BUS) – (ΜΑΘΗΤΗΣ- ΦΟΙΤΗΤΗΣ) 8,00€
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ 13:00) 10,00€ 7,00€
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Σχολής ή μεμονωμένος που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα εντός ΧΚΒ 23,00€ 15,00€ 60,00€ 90,00€ 540,00€
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Α) Τα πολυήμερα εισιτήρια ανοικτών ημερομηνιών πολλαπλών μονάδων υπολογίζονται:
• για ΗΜΕΡΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 1 ΜΟΝΑΔΑ
• για ΗΜΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 2 ΜΟΝΑΔΕΣ
Β) Όσοι πελάτες εξαντλήσουν το εισιτήριο των 80 μονάδων τους δίδεται η δυνατότητα αγοράς νέου με έκπτωση 50%.
Γ) Το οικογενειακό εισιτήριο, τιμής 37€, ισχύει με ελάχιστο τα 4 άτομα και πλέον του 2ου παιδιού θα ισχύει το μοναδιαίο εισιτήριο (1,00€).
Δ) Όλες οι κατηγορίες εισιτηρίων χιονοδρομίας «φορτώνονται» σε επαναχρησιμοποιούμενη πλαστική κάρτα RFID, η οποία πωλείται έναντι €3,00 με δυνατότητα επιστροφής της με αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων ή πολλαπλής χρήσης (κατόπιν επαναφόρτισης).
Ε) Όλα τα εισιτήρια των χιονοδρόμων είναι προσωποποιημένα.
ΣΤ) Σε περίπτωση που κάποιος ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΝΗΛΙΚΑΣ 6,00€ 5,00€
ΜΑΘΗΤΗΣ-ΦΟΙΤΗΤΗΣ (Έως 25 ΕΤΩΝ) 5,00€ 4,00€
ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 Ατόμων – Ενήλικας 5,00€
ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 Ατόμων – Μαθητής (6 έως 17 ετών) 4,00€
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
(Ομαδική Προσέλευση – Παιδιά από 6 έως 12 ετών)
4,00€
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΑΙΔΙ (έως 5 ετών εφόσον συνοδεύεται) 1,00€ 1,00€
2ο+ ΠΑΙΔΙ 4-ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΜΗΤΕΡΑ-ΠΑΤΕΡΑΣ-ΤΕΚΝΑ) 1,00€ 1,00€
ΑΜΕΑ 1,00€ 1,00€
ΑΘΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ – ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ (Κατά τη διάρκεια των αγώνων) 1,00€ 1,00€
ΣΥΝΟΔΟΣ GROUP – ΟΔΗΓΟΙ ΒΟΥΝΟΥ (2 άτομα ανά ομάδα) 1,00€ 1,00€
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Α) Τα στελέχη (προπονητές-αθλητές-κριτές) φιλοξενούμενων ομάδων κατά τη διάρκεια των αγώνων, κατόπιν σχετικής γραπτής βεβαίωσης της Ε.Ο.Χ. και σε συνεννόηση με το Διευθυντή του ΧΚΒ.
Β) Οι συνοδοί και οδηγοί βουνού που φέρουν ομάδες επισκεπτών άνω των 25 ατόμων, οι οποίοι θα δικαιούνται κατά τη προσέλευση τους ελεύθερη είσοδο στις εγκαταστάσεις του Κέντρου (δύο άτομα ανά ομάδα).
PLAYLAND
Είσοδος και χρήση στους έχοντες εισιτήριο ΧΚΒ (κάθε κατηγορίας)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Υψηλή Περίοδος είναι από 22.12.2017 έως 07.01.2018 καθώς και τα Σάββατα, Κυριακές και Αργίες για όλο το διάστημα λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου.
• Χαμηλή Περίοδος είναι οι καθημερινές για όλο το διάστημα λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, πλην του διαστήματος της υψηλή περιόδου.